opinie

Problem Paks. Austria pozywa KE.

Na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", pisałem o kłopotach rozbudowy elektrowni atomowej w Paks,w związku ze skargą, jaką do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przeciwko Komisji Europejskiej, złożyła Austria. Wiedeń może domagać się środka zapobiegawczego w postaci wstrzymania zgody na inwestycję,czego skutki polityczne i energetyczne są trudne do oszacowania.

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu ⓒ

zdjęcie własne