opinie

Ważny polityczny gest UE. Kredyt, który trzeba będzie spłacić.

Komisja Europejska, w właściwie jej Komisja LIBE, dały Węgrom duży kredyt politycznego zaufania. Chodzi o to, że wbrew pierwotnym planom, raport, który przygotowuje komisja, dotyczący praworządności na Węgrzech, będzie omawiany po wyborach parlamentarnych 8 kwietnia. To niezwykle istotny polityczny gest, który trzeba będzie niejako spłacić.

W grze wciąż są kwoty uchodźców. Premier wiele mówi o imigrantach/migrantach, ale o uchodźcach tylko raz, gdy w styczniu deklarował, że będzie rozważał przyłączenie do rozdzielnika. Dla Polski to ważne informacje.

 

 

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu ⓒ

 

Fot. EU Observer