opinie

Węgry przejmują V4

Węgry przejęły roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. W DGP pisałem o tym, czego możemy się spodziewać.

Niestety brakło miejsca na jedną z najważniejszych tez - otóż, jestem zdania, że pod prezydencją węgierską, V4 będzie miała ocieplić relacje ze Wschodem, w tym Rosją. Węgry mogłyby wziąć na siebie ciężar bycia mediatorem, co wpisywałoby się w narrację tzw. "Otwarcia na Wschód".

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu ⓒ